PLAČE ZA MAREC – 1. del

PLAČE ZA MAREC – 1. del

9.4.2020

Kljub temu, da bodo REK obrazci na FURS po novem narejeni do 23.4., plače za marec računamo in jih bodo podjetja lahko izplačala tudi preden bodo oddani REK obrazci. Tega ni zapisanega v Antikorona zakonu, tako je naročil direktor FURS gospod Peter Jenko na tiskovni konferenci.

V kriznih razmerah se vedno izkažejo naši računalničarji, ki so čez noč, ko še zakon sploh ne velja, že programirali in pripravili program za plače tako, da bomo lahko naredili vse potrebne izračune po novem.  Prav je, da se jim tudi javno zahvalimo za to. Gospod Čebašek in ekipa Vasco d.o.o. res najlepša hvala. Pa tudi ostalim računalniškim strokovnjakom – hvala!

Interventni zakon je bil pripravljen zelo »na hitro«, tako so v njem nekatere zadeve nejasne, pomanjkljive, na nekaterih mestih celo narobe napisane, kakšen datum so pozabili popraviti, ko gre za retroaktivne določbe.

Menda je pripravljen predlog popravkov zakona (FURS je izvajalec zakona in hkrati prav gotovo tudi sodelujejo predstavniki pri teh spremembah) in tudi drugi paket Antikorona se že pripravlja.

Še nekaj informacij glede plač naj delim z vami:

Prevoz na delo delavcu – če ni javnega prevoza obračunamo znižano kilometrino za prevoz na delo po kolektivni pogodbi oziroma do zneska po Uredbi Vlade RS; izjemoma, če je bilo tako odrejeno tudi nadomestilo za taksi. Prevoz na delo  ne pripada tistim zaposlencem, ki so odsotni z dela na čakanju ali zaradi višje sile.

Nadomestilo za prehrano med delom

Če je ne morate organizirati v teh časih epidemije, jo morate izplačati v denarju v skladu s kolektivno pogodbo. Ta dodatek pripada tistim ki delajo, tudi tistim, ki delajo od doma. Ne pripada tistim zaposlencem, ki so odsotni z dela na čakanju ali zaradi višje sile.

Mesečni krizni dodatek

V Antikorona zakonu je napisano, da velja od 1.4. do 31.5. Vendar glede na dikcijo, kaj je zakonodajalec želel s tem zakonom in tudi glede na to, da bo država delodajalcu plačala prispevke za ZPIZ iz bruto plače in na bruto plačo že za marec, potem pa še za april in maj, bi bilo prav in tako  so predsednik vlade in tudi ministrska ekipa, ko je na tiskovki predstavljala ta zakon, tudi govorili. Kadar je zakon nejasen, je vedno treba zadeve presojati glede na namen zakona in glede na temeljna načela, ki jim zakon sledi.

FURS je zapisal v gradivu odgovori na vprašanja  glede Antikorona zakona, da bo zasebni delodajalec vsakemu zaposlenemu, ki dela, izplačal dodatek 200 €. Ta dodatek je obvezen in je  prost vseh dajatev, se ne bo všteval v letno dohodnino. Seveda pa ga je treba obračunati sorazmerno glede na delež ur rednega dela v mesečnem fondu ur. S tem dodatkom so želeli izenačiti delavce, ki delajo v zasebnem sektorju s tistimi, ki delajo v javnem sektorju in že po kolektivni pogodbi dobijo dodatek za delo v izrednih razmerah, ki bo večinoma večji od 200 €. Predlog sindikatov in GZS je bil celo 500 €, a ni bil sprejet.

Lep pozdrav!
Simona Novak, davčna svetovalka ZDDS

Ne izdelujemo vzmetnic, pa vendar zagotavljamo mirno spanje.

Pokličite nas:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Scroll to Top