ODLOG DAVKOV ZARADI KORONA VIRUSA

ODLOG DAVKOV ZARADI KORONA VIRUSA

KRITERIJI ZA DRŽAVNO POMOČ  se bodo predvidoma z novo zakonodajo, ki naj bi bila v torek, 28. aprila 2020, sprejeta v Državnem zboru (Korona 2- v nadaljevanju), spremenili.

Podjetja naj bi bila upravičena do državne pomoči, če predvidevajo, da bodo prihodki v letu 2020 za 10% nižji, kot pa so bili v letu 2019.

V kolikor se bo izkazalo po izdelavi letnega poročila (zaključnega računa za leto 2020), da ne bodo prihodki v letu 2020 za 10% nižji, kot pa so bili v letu 2019, bo podjetje dolžno vrniti državne pomoči v roku 30 dni od oddaje letnega poročila za leto 2020. Za te zneske ob vračilu do tega roka ne bo treba plačati zamudnih obresti.

Obrazec in navodila so objavljeni na FURS.

Zavezanec odda vlogo preko eDavkov. Zaprosi lahko za odlog davka za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa COVID-19. Odlog in obročno plačilo je mogoče npr.  za plačilo poračuna na podlagi letnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb, obračuna DDV, inšpekcijske odločbe in tudi za akontacije davka in davčni odtegljaj. V času odloga  in obročnega plačila ne tečejo obresti.

ODLOG PRISPEVKOV ZARADI KORONA VIRUSA – ni mogoč

ODPIS DAVKOV ZARADI KORONA VIRUSA – ni mogoč

ODPIS PRISPEVKOV ZARADI KORONA VIRUSA – ni mogoč

Lep pozdrav!
Simona Novak, davčna svetovalka ZDDS

Ne izdelujemo vzmetnic, pa vendar zagotavljamo mirno spanje.

Pokličite nas:

Scroll to Top

NOVO!!!

Vas zanimajo davčni nasveti?

Obiščite našo novo spletno trgovino z nasveti!