Preklic epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji

Preklic epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji

Z 31.5.2020 je preklicana epidemija COVID-19 v Republiki Sloveniji.

Državni zbor je za lažji zagon gospodarstva po epidemiji sprejel dva interventna zakona, ki začneta veljati z 31.5.2020 in sta bila objavljena v UL 80/2020.

Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 ( IZOOPIZG )

Ta zakon omogoča pospešen zagon investicij v najkrajšem možnem času po koncu epidemije.

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo epidemije COVID-19 (ZIUOOPE)

S tem zakonom je:

–              Podaljšan ukrep čakanja na domu do 30.6.2020 za vse dejavnosti, razen tistih, ki so v zakonu naštete kot izjeme,

–              Na novo uveden ukrep skrajšanega delovnega časa za vse dejavnosti od 1.6. do 31.12.2020

–              Prej naveden ukrepa se lahko kombinirata

–              Uvedene so enkratne vrednotnice 200 € za odraslo osebo in 50 evrov za otroke

–              Finančne spodbude podjetij preko javnih skladov

–              Pomoč izvajalcem javnih prevozov

–              Zvišanje subvencije za plače invalidov

–              Država bo zagotovila finančna sredstva SID banki za financiranje gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov

Lep pozdrav!

Simona Novak, davčna svetovalka ZDDS

Ne izdelujemo vzmetnic, pa vendar zagotavljamo mirno spanje.

Pokličite nas:

Scroll to Top

NOVO!!!

Vas zanimajo davčni nasveti?

Obiščite našo novo spletno trgovino z nasveti!