Ukrepi za delodajalce in samozaposlene po petem interventnem zakonu

Ukrepi za delodajalce in samozaposlene po petem interventnem zakonu

Z dnem  24.10.2020 je stopil v veljavo Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (ZZUOP) – v nadaljevanju PKP5, objavljen je v Uradnem listu 152/2020.

Kaj nam PKP5 prinaša?

Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni zaposlenca

Od 24.10.2020 dalje bo lahko delavec odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, do tri zaporedne delovne dni največ enkrat v koledarskem letu. Delavec mora  o vsakokratni kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni  pisno (lahko tudi po elektronski pošti) obvestiti delodajalca prvi dan odsotnosti. V času koriščenja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni  delavec ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati zunaj kraja svojega bivališča. Delodajalec bo zanj uveljavljal povračilo 80% nadomestila plače pri ZZZS enako kot za druga nadomestila v breme ZZZS. Ukrep velja do 31.12.2020.

Testiranje na Covid-19 , na katera napoti in jih plača delodajalec, se ne bodo štela za boniteto delavcu

Ukrep velja do 30.6.2021.

Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti

Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti ureja nov PKP5, med drugim že od 1.9. dalje  nadomestilo delavcem, ki ne morejo opravljati dela zaradi obveznega varstva otrok. Nadomestilo je mogoče uveljavljati za nazaj v osmih dneh od uveljavitve zakona. Prav tako ureja PKP5 nadomestilo za plačo delavcev karanteni zaradi različnih vzrokov.

Ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

Ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo je podaljševanje že s prejšnjim zakonom uveljavljenega ukrepa, spremenjen pa je pogoj za uveljavljanje nadomestil tega ukrepa. Upravičeni delodajalci so tisti, ki jih modo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije  ali posledic epidemije upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019. Državna pomoč pokriva 80% nadomestila plače in prispevke za vsa socialna zavarovanja – 1. bruto. Ukrep velja do 31.12.2020, vendar je vlogo za povračilo možno vložiti najpozneje do 15.12.2020.

Temeljni dohodek

Upravičenci do temeljnega dohodka so osebe, registrirane za dejavnost, najmanj od  1.9.2020 do uveljavitve tega zakona, in ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi epidemije Covid-19. Mesečni temeljni dohodek znaša 1.100 € za vsak mesec od oktobra do decembra 2020. Za samozaposlene v kulturi znaša 700 € na mesec in za kmete 940 € na mesec.

Delno povrnjeni dohodek za samozaposlene in družbenike za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnost opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka

Delno povrnjeni dohodek za samozaposlene in družbenike za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnost opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka  se izplača samozaposlenim, družbenikom in delničarjem, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani po 16. členu ZPIZ-2 in kmetom, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani po 17. členu ZPIZ-2. Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka znaša 250 € za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko ni zmožen opravljati dela zaradi višje sile obveznosti varstva otrok zaradi karantene ali nezmožnosti obiskovati vrtca ali šole.

Možnost podaljšanja ukrepa skrajšanega delovnega časa

Vlada RS lahko  podaljšanja ukrep skrajšanega delovnega časa s sklepom, ki ga izda najkasneje do 20.12.2020; z njim lahko podaljša ta ukrep v skupnem trajanju največ šest mesecev torej  do 30.6.2021.

Pazite nase in ostanite zdravi.

Lep pozdrav!
Simona Novak, davčna svetovalka ZDDS

Ne izdelujemo vzmetnic, pa vendar zagotavljamo mirno spanje.

Pokličite nas:

Scroll to Top

NOVO!!!

Vas zanimajo davčni nasveti?

Obiščite našo novo spletno trgovino z nasveti!