Izplačilo poslovne uspešnosti (13. Plača, Božičnica,…)

Izplačilo poslovne uspešnosti (13. Plača, Božičnica,…)

Izplačilo poslovne uspešnosti (13. Plača, Božičnica,…)

Na podlagi 12.točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se del plače za poslovno uspešnost izvzema iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do višine 100% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Gre za izplačilo za poslovno uspešnost, ki jo po zakonu, ki ureja delovna razmerja opredeljeno kot sestavni del plače (trinajsta plača, božičnica, novoletna nagrada).

Izplačilo nagrade za poslovno uspešnost ima nekaj pogojev:

  • Pred izplačilom nagrade je potrebno sprejeti Pravilnik o plačah iz naslova uspešnosti.
  • Plačilo je lahko le enkrat letno, ni pa nujno, da v tem času preteče 12 mesecev.
  • Za davčno ugodnejšo obravnavo dela plače za poslovno uspešnost ni nujno, da se vsem delavcem, ki so upravičeni do tega dela plače po splošnem aktu delodajalca ali po kolektivni pogodbi, izplača del plače za poslovno uspešnost v enaki višini zneska. Zakonska zahteva je, da so merila in kriteriji določeni enotno za vse delavce.
  • Izplačila nagrad so lahko višja, a je iz dohodnine izvzet le del do 100% povprečne bruto plače v RS.

Trenutno zadnja bruto povprečna plača RS je za  september 2019, in sicer v višini 1.712,11 EUR, kar pomeni, da znaša neobdavčen del poslovne uspešnosti 1.712,11 EUR.

V kolikor se boste v podjetju odločili za izplačilo poslovne uspešnosti, nam sporočite čimprej, da Vam pripravimo izračun.

Prosimo Vas, da preverite, če v svojim internih aktih hranite Pravilnik o plači iz naslova uspešnosti. V kolikor pravilnika nimate, Vas prosimo, da nam sporočite in Vam ga pripravimo.

Ne izdelujemo vzmetnic, pa vendar zagotavljamo mirno spanje.

Pokličite nas:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Scroll to Top