Izvršbe na plače v času epidemije v Sloveniji

Izvršbe na plače v času epidemije v Sloveniji

  1. Izvršbe po ZIZ

Vsi prejemki, izplačani na podlagi ZIUZEOP, so izvzeti iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ- 101. člen).

2. Davčna izvršba

Vsi prejemki, izplačani na podlagi ZIUZEOP, so izvzeti iz izvršbe po Zakonu o davčnem postopku.

3. Izvršba po zakonu o stečajnem postopku

 Vsi prejemki, izplačani na podlagi ZIUZEOP, so izvzeti iz stečajne mase dolžnika v postopku osebnega stečaja.

Na podlagi ZIUZEOP so vse sodne izvršbe odložene in vsi davčne izvršbe zadržane od 11. aprila 2020 (začetek veljavnosti ZIUZEOP)  do 31. maja 2020, oziroma do prenehanja veljavnosti epidemije.

Izvršba se ne odloži v izjemnih primerih, kamor sodijo terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

Lep pozdrav!
Simona Novak, davčna svetovalka ZDDS

Ne izdelujemo vzmetnic, pa vendar zagotavljamo mirno spanje.

Pokličite nas:

Scroll to Top

NOVO!!!

Vas zanimajo davčni nasveti?

Obiščite našo novo spletno trgovino z nasveti!