Nadomestilo plače zaradi odrejene karantene na podlagi interventne zakonodaje

Nadomestilo plače zaradi odrejene karantene na podlagi interventne zakonodaje

Za izplačila nadomestila plač delavcem, katerim je odrejena karantena in delodajalec uveljavlja vračilo izplačanih nadomestil pri Zavodu RS za zaposlovanje, ni predvideno ločeno poročanje na REK obrazcih. Delodajalec, ki je plačnik davka poroča o izplačanih nadomestilih na način, kot sicer velja za poročanje nadomestil plač.

Nadomestilo plače zaradi odrejene karantene vpiše v polje M01.

Vir: FURS

Ne izdelujemo vzmetnic, pa vendar zagotavljamo mirno spanje.

Pokličite nas:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Scroll to Top