Strateški svet za debirokratizacijo z naborom ukrepov na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju

Strateški svet za debirokratizacijo z naborom ukrepov na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju

Strateški svet je v treh delovnih skupinah, na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju, v času od 29. maja 2020 do 25. avgusta 2020, na devetih sejah, obravnaval veliko število predlogov za debirokratizacijo oziroma poenostavitve. Po obsežnem in večmesečnem delu so delovne skupine in strateški svet pripravili predloge za debirokratizacijo: manj administracije in v nekaterih primerih tudi nižje davke.

Davčno področje

 1. Uvedba enotnega vplačilnega računa za akontacije dohodnine in socialne prispevke.
 2. Uvedba enega REK-obrazca za vse vrste dohodkov ob istočasni izenačitvi obračunavanja akontacije dohodnine in socialnih prispevkov od plač, podjemnih in avtorskih pogodb, ki pa bi se oddajal le enkrat mesečno.
 3. Skrajšanje roka, po katerem se ne plača dohodnine od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi kapitala, iz 20 let na 15 let.
 4. Znižanje stopnje davka od dohodkov iz kapitala iz 27,50 % na 25,00 %.
 5. Oddajanje nepremičnin v najem – odprava uveljavljanja dejanskih stroškov, zvišanje normiranih odhodkov iz 15,00 % na 30,00 % in znižanje stopnje dohodnine iz 27,50 na 25,00 %.
 6. Izenačitev datuma plačila akontacije dohodnine in socialnih prispevkov pri samostojnih poklicih.
 7. Zvišanje splošne dohodninske davčne olajšave s 3.500,00 na 4.000,00 evrov.
 8. Omejitev obračunavanja socialnih prispevkov za osebne prejemke nad bruto 6.000,00 evrov.
 9. Sprememba pri načinu pokrivanje izgube v obračunu DDPO pravnih osebah (mikro in majhnih) in v davčnih obračunih pri tistih, ki opravljajo samostojno dejavnost (s. p. in ostali), tako da se izguba iz preteklih let lahko pokriva v celoti oziroma v višini davčne osnove. Davčna stopnja ostaja 19%.
 10. Poenostavitve pri davčnih postopkih prijave dohodkov iz tujine.
 11. Predlagamo ukinitev zmanjšanja davčne osnove za 1.000,00 evrov od obresti prejetih na denarne depozite pri bankah in hranilnica.
 12. Potni strošek prevoza na delo in z dela v višini 10 centov na kilometer poti.
 13. Nova obdavčitev trženja s kriptovalutami, ki bi bilo obdavčeno z 20 odstotki dohodnine, osnova pa bi bil dobiček pri trgovanju, bodisi bo šlo za nakazilo na TRR ali nakup hiše s kriptovalutami ipd.
 14. Obdavčitev izplačil iz družinskih skladov v tujini z 20,00 % davkom (dohodnino).
 15. Uvedba novega šestega dohodninskega razreda z 10,00 % davčno stopnjo za dohodke oziroma davčno osnovo nad 1.000.000,00 evrov.
 16. Ukinitev luksuznega davka na vozila.
 17. Zvišanje odstotka dohodnine, ki ga lahko zavezanci namenijo raznim društvom, in to z 0,5 % na 1,0 %.
 18. Zvišanje odstotka, ki bi ga lahko davčni zavezanci (pravne osebe in tisti, ki opravljajo dejavnost) namenili za donacije, in to z 0,30 % + 0,20 % na 20 %.
 19. Čim prej uvesti en davek na promet nepremičnin, ki naj zamenja obstoječo obdavčitev nepremičnin s tremi davki oziroma nadomestili.
 20. Uvedli bi avtomatičen zaključek zaposlitve ob upokojitvi, pri kateri bi državljan postal avtomatično upokojen, z delodajalcem pa bi se po nastopu upokojitve dogovoril o možnem nadaljevanju zaposlitve ob pokoju.
 21. Upokojencem omogočiti, da po upokojitvi, če to želijo, lahko še naprej delajo in lahko poleg plače, od katere se obračunavajo vsi davki in prispevki, prejemajo tudi celotno pokojnino.
 22. V primeru spornih odločitev v fazi davčnih postopkov omejiti samostojnost finančnih inšpektorjev in del odločanja v davčnem postopku prenesti na direktorje finančnih uradov.
 23. Izvesti poenostavitev pri obračunavanju prispevkov delojemalca in delodajalca in to na ta način, da se ti prispevki združijo. Predlagajo spremembo bruto plače (bruto plača minus dohodnina), socialne prispevke pa vse plača delodajalec.
 24. Premik datuma izplačila plač v državni upravi iz 5. v mesecu na 15. v mesecu.
 25. Večja dostopnost uslužbencev FURS po telefonu – direktno komuniciranje, ne le preko odzivnikov.
 26. Informativni mesečni obračun DDV. Vsi zavezanci za DDV bi morali izdajati vse račune v obliki e-računov, davčni zavezanci pa bi FURS-u poslali vse podatke, na podlagi katerih bi FURS izdal informativne obračune do 25. v mesecu. Davčni zavezanec bi ga pregledal, potrdil in do konca meseca plačal DDV.

Gospodarsko področje

 1. Zagotoviti vodenje podatkov o poslovnih subjektih v enem registru.
 2. Uvesti enkratno poročanje oziroma enkratno posredovanje podatkov državnim organom, ne pa da vsak organ zahteva svoje podatke (Furs, Ajpes, Statistični urad, Banka Slovenije, Spot, eDavki, eNaročanje, …..).
 3. Vse vloge naj državni uradniki rešijo takoj, ne pa da odgovorijo, da bodo rešili v tridesetih oziroma šestdesetih dneh in potem tudi rešijo zadnji dan ali pa celo zamudijo.
 4. Poenostavitev refundacije bolniških nadomestil.
 5. Skrajšanje in poenostavitev postopkov pridobivanja delovnih dovoljenj za tujce ter uvedbo zlate vizumske sheme po vzoru nekaterih drugih držav.
 6. Poenostavitev aktivnosti na točki eVEM.
 7. Poenostaviti poročanje Statističnemu uradu Republike Slovenije (Surs).
 8. Poenostavitve pri čezmejnem poslovanju in samodejni izpis obrazca A1.
 9. Poenostavitve pri izdaji gradbenih dovoljenj v novem Gradbenem zakonu.

Vir: Tiskovna konferenca, Urad Vlade za komuniciranje 16.9.2020

Lep pozdrav!

Simona Novak, davčna svetovalka ZDDS

Ne izdelujemo vzmetnic, pa vendar zagotavljamo mirno spanje.

Pokličite nas:

Scroll to Top

NOVO!!!

Vas zanimajo davčni nasveti?

Obiščite našo novo spletno trgovino z nasveti!