Izplačilo plače iz naslova poslovne uspešnosti

Izplačilo plače iz naslova poslovne uspešnosti

Na podlagi 12.točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se del plače za poslovno uspešnost izvzema iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do višine 100% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Obračunati in plačati pa je potrebno vse prispevke za socialno varnost.

Pogoji za izplačilo plače za poslovno uspešnost brez dohodnine:

– pred izplačilom nagrade je potrebno sprejeti Pravilnik o plačah iz naslova uspešnosti.

– izplačilo je lahko le enkrat letno, ni pa nujno, da v tem času preteče 12 mesecev.

Za davčno ugodnejšo obravnavo dela plače za poslovno uspešnost ni nujno, da se vsem delavcem, ki so upravičeni do tega dela plače po splošnem aktu delodajalca ali po kolektivni pogodbi, izplača del plače za poslovno uspešnost v enaki višini zneska. Zakonska zahteva je, da so merila in kriteriji določeni enotno za vse delavce.

Trenutno zadnja bruto povprečna plača RS je za  september 2021, in sicer v višini 1.872,92 EUR, kar pomeni, da znaša neobdavčen del plače poslovne uspešnosti do zneska  1.872,92 EUR bruto.

Lep pozdrav!
Simona Novak, davčna svetovalka

Ne izdelujemo vzmetnic, pa vendar zagotavljamo mirno spanje.

Pokličite nas:

Scroll to Top

NOVO!!!

Vas zanimajo davčni nasveti?

Obiščite našo novo spletno trgovino z nasveti!