Novosti na področju davčne obravnave povračila stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Novosti na področju davčne obravnave povračila stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Obveščamo vas, da je bila v UL RS št. 162/22 z dne 23.12.2022 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Spremenijo se dnevnice za službena potovanja v Republiki Sloveniji. Če traja službeno potovanje nad 12 do 24ur znaša dnevnica 27,81 eura (prej 21,39 eura), če traja službeno potovanje nad 8 do 12h znaša dnevnica 13,88 eura (prej 10,68 eura) in če traja službeno potovanje nad 6 do 8h znaša dnevnica 9,69 eura (prej 7,45 eura).

Kilometrina ostaja enaka in znaša 0,43 eura na prevožen kilometer.

Prav tako ostaja enako povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, in sicer se  povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,21 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. Če je ta znesek za posamezni mesec nižji od 140 eurov, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 140 eurov mesečno.

Za vsa vprašanja smo Vam na voljo na naslovu info@fincommerce.si 

ali na telefonski številki 03 544 11 45.

Vaš računovodski servis in davčno svetovanje Fincommerce d.o.o.

Ne izdelujemo vzmetnic, pa vendar zagotavljamo mirno spanje.

Pokličite nas:

Scroll to Top

NOVO!!!

Vas zanimajo davčni nasveti?

Obiščite našo novo spletno trgovino z nasveti!